WMB bouwadvies verleent uiteenlopende diensten met betrekking tot bouwprocessen en -projecten
op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en industriebouw.

Hierbij dienen een drietal, eenvoudige basisprincipes als leidraad:

- eerst denken, dan doen
- werken van grof naar fijn

- projecten analyseren van voor naar achteren en andersom.

Bouwadvies is gebaseerd op faseren (onderverdelen van het project in fasen die ieder sluiten met een
eigen unieke opdracht en eindigen met een concreet besluit), beslissen (in beslisdocumenten
wordt
aan het einde van een fase het resultaat, de beoordeling en de wijzigingen vastgelegd) en
beheersen
(dit omvat de sturende activiteiten om het project planmatig te laten verlopen, hierbij
worden vijf
beheersaspecten onderscheiden: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie).

WMB bouwadvies wordt ingeschakeld om projecten, ter ondersteuning in één of meerdere fasen.
Fase 1 - Initiatief / haalbaarheid Fase 6 - Technisch Ontwerp
Fase 2 - Projectdefinitie Fase 7 - Prijs- en Contractvorming
Fase 3 - Structuurontwerp Fase 8 - Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Fase 4 - Voorontwerp Fase 9 - Uitvoering - Directievoering
Fase 5 - Definitief Ontwerp Fase 10 - Gebruik / Exploitatie

De aard van de werkzaamheden in de verschillende projecten is sterk afhankelijk van de projectomvang,
het organisatiemodel, alsmede van de diverse processen die zich daarin afspelen.

Onze werkzaamheden voeren wij uit conform de DNR-richtlijnen
(download: De Nieuwe Regeling 2011).